சிறுநீர் கழிக்கும் போது எரிச்சல் அழுக்கு கலந்த மஞ்சள் நிறமாக இருக்கிறது Patti Vaithiyam in Tamil

Translate in to English or Tamil »
WhatsApp WhatsApp us