என் அப்பாவின் வயது 65 சாப்பிட்டவுடன் மலம் கழித்து விடுகிறார் என்ன செய்வது Question and answer

Translate in to English or Tamil »
WhatsApp WhatsApp us