200.00

சீயக்காய் தூள் 200 g- seeyakai powder பாட்டி வைத்தியம்

சீயக்காய் தூள் -> மூலிகை பொருள்கள்
சீயக்காய்
பூந்திக்காய்
பச்சை பயிறு
கடலை பருப்பு
எலுமிச்சை பழம் தோல்
வெந்தயம்
செம்பருத்தி இலை

Paati’s Herbal Shiyakkaai Powder is 100% Chemical free with all-natural ingredients added to it. It helps in removing the dust, dandruff, and oil from the hair and makes the hair soft and silky. This herbal powder nourishes the hair and prevents hair fall also.

Ingredients:

Shiyakkaai, Boondhikkaai, Pachai Payaru, Bengal Gram Dal, Fenugreek, Lemon Skin,Vendhayam.

How to Use:

Mix the required quantity of Herbal Shiyakkaai powder with water in a bowl and make it into a thick paste. Apply this paste to the wet hair. Now rub and massage gently by adding water as required.

Out of stock

Description

சீயக்காய் தூள் 200 g- seeyakai powder பாட்டி வைத்தியம்

சீயக்காய் தூள் -> மூலிகை பொருள்கள்
சீயக்காய்
பூந்திக்காய்
பச்சை பயிறு
கடலை பருப்பு
எலுமிச்சை பழம் தோல்
வெந்தயம்
செம்பருத்தி இலை

Paati’s Herbal Shiyakkaai Powder is 100% Chemical free with all-natural ingredients added to it. It helps in removing the dust, dandruff, and oil from the hair and makes the hair soft and silky. This herbal powder nourishes the hair and prevents hair fall also.

Ingredients:

Shiyakkaai, Boondhikkaai, Pachai Payaru, Bengal Gram Dal, Fenugreek, Lemon Skin,Vendhayam.

How to Use:

Mix the required quantity of Herbal Shiyakkaai powder with water in a bowl and make it to a thick paste. Apply this paste to the wet hair. Now rub and massage gently by adding water as required.

Additional information

Weight .2 kg
Translate in to English or Tamil »
0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop