சிறுகீரை வேர் சூப் | பாட்டி வைத்தியம் | Small Spinach Root Soup

சிறுநீரக கல் நிரந்தர தீர்வு, கீரை வேர் சூப் | பாட்டி வைத்தியம்.Permanent solution for kidney stone, Root Spinach Soup |Grandma’s Remedies

paati vaithiyam
Please follow and like us:

paati vaithiyam

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Translate in to English or Tamil »
WhatsApp WhatsApp us