பாட்டி வைத்தியம் சளி இருமல் குறைய இயற்கை வழிகள் என்ன ? | paati vaithiyam for cold and cough in Tamil

  சளி இருமல் குணமாக வீட்டு வைத்தியம் paati vaithiyam for cold and cough in tamil

  சளி இருமல் குணமாக வீட்டு வைத்தியம். | Paati Vaithiyam for cold and cough in Tamil

  மனிதர்களுக்கு சளி இருமல் தொல்லை மிகப்பெரிய பிரச்சனை. நிம்மதியையும் உடலையும் ஒரு வழிக்கு கொண்டு போயிவிடும். இதற்கான அலோபதி தீர்வுகள் அதிகம் ஆனால் அவைகள் பக்க விளைவுகளை கண்டிப்பாக ஏற்படுத்தும். 

  அடிக்கடி சளி பிடிக்காமல் இருக்க என்னதான் வழி உள்ளது உங்கள் நுரையீரல் பாதுகாக்கவும்  பாட்டி வைத்தியம் டிப்ஸ் ! | Patti Vaithiyam for cold and cough in Tamil tips 1

  நம்ம பாட்டியின் வைத்திய குறிப்புகள் கீழே உள்ள வீடியோவில் உள்ளது.

  நம்ம பாட்டியின் மிளகு வைத்தியம் - சளி பிரச்சனை இனி இல்லை | PEPPER MEDICINAL BENEFITS  for cold and cough (dry cough)  Patti Vaithiyam for cold and cough in Tamil tips 2

  இருமல் சளியை போக்க உதவும் அதிசிய அதிமதுரம் - cold and cough remedy | ATHIMATHURAM |  Patti Vaithiyam for cold and cough in Tamil tips 3

  ஆடாதோடை மூலிகை -சளியை நீக்கும் |cold remedy at home Patti Vaithiyam for cold and cough in Tamil tips 4

  நெஞ்சுச் சளியை வெளியேற்றும் இயற்கை  மருத்துவம் | Patti Vaithiyam for cold and cough in Tamil tips 5

   நாள் பட்ட நுரையீரலில் சளி பிரச்சனைக்கு என்ன தான் தீர்வு ? | Patti Vaithiyam for cold and cough in Tamil tips 6

   

  சளிக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி.. தூதுவளை இலை- அற்புத மருந்து... home remedy for cold.. natural remedy Patti Vaithiyam for cold and cough in Tamil tips 7

   சளி இருமலுக்கு இதை சாப்பிடலாம்! | Patti Vaithiyam for cold and cough in Tamil tips 8

  எவ்வித சளியாக இருந்தாலும் 3 நாட்களில் குணப்படுத்தும் பாட்டியின் வைத்தியம்.. permanent cold and cough remedy  Patti Vaithiyam for cold and cough in Tamil tips 9

   20 மிளகு செய்யும் அதிசயம் - சளி உடனடி தீர்வு .. cold and cough instant remedy.. permanent remedy Patti Vaithiyam for cold and cough in Tamil tips 10

   

   நாள்பட்ட சளி கரைய நச்சு ஒரு பாட்டி வைத்தியம் டிப்ஸ் ! | Patti Vaithiyam for cold and cough in Tamil tips 11

  இதை செய்தால் மருதாணி வைத்தால் சளி பிடிக்காது! | Patti Vaithiyam for cold and cough in Tamil tips 12

  தும்மல் சளி இருமல் சரியாகும் இயற்கை வீட்டு மருந்து! Patti Vaithiyam for cold and cough in Tamil tips 13

   

   

  Back to blog

  Leave a comment

  Please note, comments need to be approved before they are published.

  1 of 3

  Over 10,000+ happy customers...

  Top Selling Products

  1 of 4