இடது கால் அடிக்கடி எரிச்சலாக இருக்கு சில நேரம் மரத்து போவது போல் உள்ளது ஏன் வருகிறது வைத்தியம் கூறவும்

இடது கால் அடிக்கடி எரிச்சலாக இருக்கு சில நேரம் மரத்து போவது

போல் உள்ளது ஏன் வருகிறது வைத்தியம் கூறவும்

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Translate in to English or Tamil »
0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop